- Khi bạn đã thật sự đặt niềm tin và sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

- Bạn có thể thực hiện thanh toán trực tiếp qua Hotline: 0989 005 910

- Hoặc chuyển khoản qua các số tài khoản sau:
 
TÀI KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THANH TOÁNNGÂN HÀNGSỐ TÀI KHOẢNCHỦ TÀI KHOẢN

     MOMO    

0989005910


Phạm Minh Trí

     ZALO PAY

0989005910


Phạm Minh Trí

VIETTEL MONEY PAY

0989005910
(9704229246710011)


Phạm Minh Trí

     VP BANK

123690583


Phạm Minh Trí

     MB BANK

9990111467008


Phạm Minh Trí

    TECHCOMBANK  

19026710308020


Phạm Minh Trí

     TP BANK

01927066001


Phạm Minh Trí

     VIETCOMBANK
0071000681879


Phạm Minh Trí

     VIETINBANK

102004724739


Phạm Minh Trí

     SACOMBANK

060046553309


Phạm Minh Trí

     MSB TNEX

04201014932882


Phạm Minh Trí

     ACB

165163659


Phạm Minh Trí

     BIDV

13510000452922


Phạm Minh Trí

     VIB

607704060051776


Phạm Minh Trí

     AGRIBANK

1604205272005


Phạm Minh Trí

     BẢN VIỆT ( TIMO+)


8007041011122


Phạm Minh Trí

     VP BANK ( CAKE)

0919390409


Phạm Minh Trí